Użytkownik

Indeks autorów

Prof. dr hab. Jacek MIGASIŃSKI

Prof. dr hab. Jacek Migasiński, ur. 1946, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek: Merleau-Ponty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995; W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej polowy XX wieku, Fundacja Nauki Polskiej, Wrocław 1997; kilkudziesięciu artykułów na temat filozofii nowożytnej i współczesnej, przekładów tekstów filozoficznych z języka francuskiego; redaktor naukowy i współautor kilku prac zbiorowych, m.in. Levinas i inni, WFiS UW, Warszawa 2002 (wraz z Tadeuszem Gadaczem) czy antologii Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, IFiS PAN, Warszawa 2006 (wraz z Iwoną Lorenc). Członek jury Olimpiady Filozoficznej.

Publikacje autora

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów