Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr Beata KAPELA-BAGIŃSKA

wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie dydaktyki, psychodydaktyki, psycholingwistyki oraz metodyki pracy w szkole, a także w zakresie prawa oświatowego, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji pomiaru dydaktycznego, członek Zespołu Ekspertów w projekcie „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku”.

Publikacje autora