Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Tomasz ZIELIŃSKI

nauczyciel języka polskiego, etyki i filozofii w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie, egzaminator i weryfikator egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Brał udział w kodowaniu Diagnozy Przedmaturalnej oraz standaryzacji zadań maturalnych organizowanych przez CKE i IBE. Doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia z literatury staropolskiej.

Publikacje autora