Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Prof. dr hab. Tadeusz GADACZ

Tadeusz Gadacz jest profesorem filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Był uczniem i wieloletnim asystentem prof. Józefa Tischnera, stypendystą Uniwersytetu Louvain La Neuve w Belgii, Catholic University of America w Waszyngtonie, Hebrew University w Jerozolimie, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W latach 2003-2007 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Etycznego. Był laureatem stypendium „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999 r.). W 2002 roku otrzymał nagrodę prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego dla najlepszego nauczyciela akademickiego Mazowsza, a w 2003 roku nagrodę „Nowych Książek” i Ministra Kultury za redakcję naukową (wraz z B. Milerskim) dziesięciotomowego dzieła Religia. Encyklopedia PWN.  W 2008 roku został wybrany przez studentów najlepszym wykładowcą w historii Collegium Civitas. W styczniu 2012 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie czasopisma „Focus” za badania naukowe za 2011 rok. Wygłosił prestiżowe wykłady, m.in. w polskim parlamencie na Konferencji Bezpieczeństwa NATO w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz na zamknięcie Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie. Wydał dotąd ponad 300 publikacji naukowych polskich i zagranicznych, w tym m.in. O umiejętności życia, O ulotności życia, O zmienności życia, Historię  filozofii XX wieku. Nurty, t. 1 i t. 2, Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, O bezprawiu i przyzwoitości. Wady i zalety moralne dla mądrych ludzi na trudne czasy.

 

 

 

 

Publikacje autora