Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr hab. Ewa PACZOSKA

historyk literatury; zajmuje się literaturą epoki pozytywizmu i Młodej Polski; prof. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; autorka podręcznika licealnego Młoda Polska (1998, Wydawnictwo STENTOR); opublikowała książki: Krytyka literacka pozytywistów (1988), „Lalka”, czyli rozpad świata (1995), Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk (2004) oraz wiele studiów o literaturze epoki pozytywizmu i Młodej Polski.

Publikacje autora