Użytkownik

Indeks autorów

dr hab. Ewa PACZOSKA

historyk literatury; zajmuje się literaturą epoki pozytywizmu i Młodej Polski; prof. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; autorka podręcznika licealnego Młoda Polska (1998, Wydawnictwo STENTOR); opublikowała książki: Krytyka literacka pozytywistów (1988), „Lalka”, czyli rozpad świata (1995), Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk (2004) oraz wiele studiów o literaturze epoki pozytywizmu i Młodej Polski.

Publikacje autora

Przeszłość to dziś (ebook PDF)
Podręcznik dla klasy II liceum i technikum, cz. 1

UWAGA!

Treści zawarte w podręczniku można znaleźć w wersji drukownej nowej serii podręczników Przeszłość i dziś. Klasa 2, cz. 2 (Pozytywizm) [zob. spis treści] [zam. tutaj] oraz Przeszłość i dziś. Klasa 3, cz. 1 (Młoda Polska) [zob. spis treści] [zam. tutaj].

Przeszłość to dziś (ebook PDF)

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów