Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr Michał KOPCZYŃSKI

adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w historii gospodarczej i statystyce oraz dziejach Szwecji; redaktor miesięcznika „Mówią Wieki” i kwartalnika „Przegląd Historyczny”; opublikował dotąd trzy książki: Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku (1998), Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów (2005) i Wielka transformacja. Uwarstwienie społeczne i standard życia w Królestwie Polskim w latach 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych (2006); współautor Atlasu historii Polski od roku 966 do czasów najnowszych (2000) oraz prac zbiorowych Gospodarka, ludzie, władza (1998) i Rzeczpospolita-Europa XVI–XVIII wiek. Próba konfrontacji (1999); edytor polskiego wydania Wspomnień Carla Gustafa Mannerheima (1996).

Publikacje autora