Użytkownik

Indeks autorów

Hanna DIDUSZKO

polonistka; prowadzi zajęcia z literatury dziecięcej i kultury języka w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP; prezes Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”; pracowała z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami; koordynowała prace nad przygotowaniem polskiego wydania „Europejskiej Filozoficznej Gazety Dzieci 100”; autorka materiałów dydaktycznych i informacyjnych z zakresu filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą.

Publikacje autora

Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Przewodnik metodyczny

Przewodnik ma służyć pomocą nauczycielom korzystającym z pakietu Wydawnictwa STENTOR „Edukacja filozoficzna”. Wiele uwagi autorka poświęca omówieniu metody dialogu o charakterze dociekania – kluczowej na zajęciach poświęconych problematyce filozoficznej

Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Przewodnik metodyczny

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów