Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Katalog publikacji

Świat do przeczytania. Scenariusze lekcji, ćwiczenia przygotowujące do matury
bezpłatnie

Iwona GAŁĘŻEWSKA, Teresa HANTKE, Ewa HIPSZ

Świat do przeczytania. Scenariusze lekcji, ćwiczenia przygotowujące do matury Klasa III liceum i technikum

format A4, liczba stron 128, oprawa miękka, ISBN 978-83-63462-37-6, Warszawa 2014

STENTOR – EKSPERT W DZIEDZINIE EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

prezentuje

 

„ŚWIAT DO PRZECZYTANIA”

serię podręczników do języka polskiego dla liceum i technikum

 

1.    Podręcznik Świat do przeczytania łączy tradycyjny chronologiczny układ prezentowania zjawisk literackich i artystycznych z nowatorskimi rozwiązaniami dostosowanymi do nowej podstawy programowej.

2.    Jedną z istotnych nowości podręcznika jest położenie szczególnego nacisku na sztukę interpretacji. Kształceniu tej umiejętności służą bogate i różnorodne zadania towarzyszące tekstom literackim i popularnonaukowym oraz dziełom sztuki. Proponowane przez autorów ćwiczenia zachęcają do uważnej i wnikliwej lektury dzieła, do stawiania mu pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Inspirują do podejmowania twórczego dialogu z tradycją, do dostrzegania w niej elementów wciąż żywych, ułatwiających głębsze rozumienie współczesnej rzeczywistości.

3.    Nowym i ciekawym pomysłem metodycznym zgodnym z nową podstawą programową jest moduł „To już znasz”. Otwiera on każdy kolejny rozdział podręcznika. Znajdują się w nim ćwiczenia odwołujące się do wiedzy zdobytej przez ucznia na wcześniejszych etapach edukacji. Zadania powtórzeniowe są skonstruowane w taki sposób, by wskazać, jak można wykorzystać posiadaną już wiedzę do interpretacji nowo poznawanych zjawisk literackich i artystycznych.

4.    Autorzy podręcznika proponują zintegrowane nauczanie literatury i języka. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego, z zakresu poprawności językowej czy historii języka poznaje uczeń najczęściej w kontekście dzieł literackich.
Za szczególnie ważne autorzy uznają rozwijanie różnorodnych sprawności językowych ucznia oraz pogłębianie jego świadomości językowej, dlatego minimalizują rolę tradycyjnego wykładu na rzecz ćwiczeń. Metoda ta sprzyja kształtowaniu dojrzałych i kompetentnych użytkowników polszczyzny.

5.    W skład serii „Świat do przeczytania” wchodzą również materiały metodyczne dla nauczycieli: program nauczania oraz broszury metodyczne zawierające m.in. scenariusze lekcji.

 

W SKŁAD SERII WCHODZĄ:

  1. podręczniki – dostępne bezpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela

  2. program nauczania – dostępny bezpłatnie w wersji drukowanej dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela i w wersji elektronicznej w zasobach Klubu Nauczyciela

  3. broszury metodyczne (zawierające scenariusze lekcji, karty pracy, testy) – dostępne bezpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela

  4. rozkład materiału – dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej w zasobach Klubu Nauczyciela

 

OBUDOWA MULTIMEDIALNA:

  1. prezentacje multimedialne do wykorzystania z tablicą interaktywną lub rzutnikiem – dostępne w zasobach Klubu Nauczyciela TUTAJ

  2. płyty CD z muzyką – dostępne w sklepie internetowym w promocyjnej cenie TUTAJ

  3. płyty CD-ROM z miltimedialnymi lekcjami, grami i ćwiczeniami – dostępne w sklepie internetowym w promocyjnej cenie TUTAJ

 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:

  1. prezentacja serii – kliknij TUTAJ

  2. materiały elektroniczne do języka polskiego dla liceum i technikum dostępne w Klubie Nauczyciela TUTAJ

Broszura należy do pakietu edukacyjnego Świat do przeczytania 

Zobacz także

Świat do przeczytania
Podręcznik dla klasy III liceum i technikum

Wyłącznym dystrybutorem jest hurtownia ATENEUM

Świat do przeczytania