Katalog i sklep

Zobacz powiększenie
nakład wyczerpany

Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918–2006 (wyd. wieloletnie) Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

format 220x260 mm, liczba stron 320, oprawa miękka, ISBN 978-83-63462-54-3, nr dopuszczenia: 537/2012/2015, Warszawa 2015

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 537/2012/2015.

 

Ku współczesności – to nowoczesny podręcznik przeznaczony dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowany zgodnie z wymogami reformy edukacyjnej. Wykład zaczyna się – zgodnie z nową podstawą programową – od momentu zakończenia I wojny światowej, w 1918 roku. Autorzy przypominają jednak wydarzenia okresu Wielkiej Wojny, które miały wpływ na kształt świata powojennego. Datą końcową okresu omawianego w książce jest rok 2006.

Podręcznik jest podzielony na 27 rozdziałów. Wykład wzbogacają m.in. liczne stałe ramki porządkujące i rozszerzające wiadomości, jak „Historii dzień powszedni”, „Warto wiedzieć”, „Znaki czasu”, „Bohater chwili”, a także teksty źródłowe wraz z poleceniami. Dodatkowe materiały poświęcone kulturze, nauce i zagadnieniom społecznym przedstawiono w ramach rozkładówek „Taki był świat”. Atutem podręcznika jest bogata ikonografia (w tym infografiki, schematy), mapy z obudową statystyczną, karykatury i zdjęcia z epoki. Większość tych elementów zaopatrzona jest w obszerne wyjaśnienia oraz polecenia zachęcające ucznia do samodzielnej pracy i dalszego zgłębiania wiedzy.

Autorzy podręcznika zrezygnowali z klasycznego zeszytu ćwiczeń. Jego funkcję – poza standardowymi zestawami poleceń po każdym rozdziale – pełni 6 kilkustronicowych bloków powtórzeniowych zawartych w podręczniku, pomyślanych jako narzędzie do utrwalenia i sprawdzenia wiedzy przed klasówką z szerszego zakresu materiału. W blokach powtórzeniowych znajdują się kalendaria wydarzeń, wyszczególnienie wymagań oraz ćwiczenia.

 

Spis treści:

1. Na gruzach Wielkiej Wojny
2. Znów niepodległa
3. Wojna z bolszewikami
4. Trudne początki – kształtowanie ustroju Polski
5. Zbudować państwo
6. Świat po Wielkiej Wojnie
7. Od Rosji bolszewickiej do ZSRR
8. Niemcy i Włochy na drodze do totalitaryzmu
9. Polska autorytarna – od przewrotu majowego do konstytucji kwietniowej
10. Polska w Europie międzywojennej
11. W przededniu wojny
12. Polski wrzesień – początek II wojny światowej
13. II wojna światowa (1939–1943)
14. Na emigracji i w okupowanym kraju
15. II wojna światowa – zwycięstwo sprzymierzonych (1943–1945)
16. Powojenny ład na świecie
17. Początek zimnej wojny – rozłam między Wschodem a Zachodem
18. Rewolucja w Chinach, konflikty na Bliskim Wschodzie i dekolonizacja
19. Zimna wojna i najważniejsze konflikty zbrojne na świecie w latach 1945–1989
20. Polska w rękach komunistów
21. Początki PRL
22. W objęciach Wielkiego Brata – obóz socjalistyczny w latach 50. i 60.
23. Władza w walce ze społeczeństwem – Polska w latach 1970–1983
24. Upadek PRL. Przełom 1989 roku
25. Rozpad bloku wschodniego i ZSRR oraz koniec zimnej wojny – lata 80. i przełom 1989 roku
26. III Rzeczpospolita
27. Świat na przełomie wieków

O autorze

Andrzej BRZOZOWSKI

Andrzej Brzozowski – historyk, popularyzator historii, redaktor Magazynu Historycznego "Mówią wieki", redaktor naczelny "Biuletynu IPN".
więcej

Newsletter
info

Elektroniczny serwis Wydawnictwa STENTOR wysyłany jest do wszystkich zainteresowanych użytkowników naszej strony internetowej. Zawiera on informacje o nowościach, zapowiedziach wydawniczych oraz aktualnych akcjach promocyjnych.

Klub Nauczyciela