Katalog i sklep

Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918–2006 (wyd. wieloletnie) Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

format 220x260 mm, liczba stron 320, oprawa miękka, ISBN 978-83-63462-54-3, nr dopuszczenia: 537/2012/2015, Warszawa 2015

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 537/2012/2015.

 

Ku współczesności – to nowoczesny podręcznik przeznaczony dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowany zgodnie z wymogami reformy edukacyjnej. Wykład zaczyna się – zgodnie z nową podstawą programową – od momentu zakończenia I wojny światowej, w 1918 roku. Autorzy przypominają jednak wydarzenia okresu Wielkiej Wojny, które miały wpływ na kształt świata powojennego. Datą końcową okresu omawianego w książce jest rok 2006.

Podręcznik jest podzielony na 27 rozdziałów. Wykład wzbogacają m.in. liczne stałe ramki porządkujące i rozszerzające wiadomości, jak „Historii dzień powszedni”, „Warto wiedzieć”, „Znaki czasu”, „Bohater chwili”, a także teksty źródłowe wraz z poleceniami. Dodatkowe materiały poświęcone kulturze, nauce i zagadnieniom społecznym przedstawiono w ramach rozkładówek „Taki był świat”. Atutem podręcznika jest bogata ikonografia (w tym infografiki, schematy), mapy z obudową statystyczną, karykatury i zdjęcia z epoki. Większość tych elementów zaopatrzona jest w obszerne wyjaśnienia oraz polecenia zachęcające ucznia do samodzielnej pracy i dalszego zgłębiania wiedzy.

Autorzy podręcznika zrezygnowali z klasycznego zeszytu ćwiczeń. Jego funkcję – poza standardowymi zestawami poleceń po każdym rozdziale – pełni 6 kilkustronicowych bloków powtórzeniowych zawartych w podręczniku, pomyślanych jako narzędzie do utrwalenia i sprawdzenia wiedzy przed klasówką z szerszego zakresu materiału. W blokach powtórzeniowych znajdują się kalendaria wydarzeń, wyszczególnienie wymagań oraz ćwiczenia.

 

Spis treści:

1. Na gruzach Wielkiej Wojny
2. Znów niepodległa
3. Wojna z bolszewikami
4. Trudne początki – kształtowanie ustroju Polski
5. Zbudować państwo
6. Świat po Wielkiej Wojnie
7. Od Rosji bolszewickiej do ZSRR
8. Niemcy i Włochy na drodze do totalitaryzmu
9. Polska autorytarna – od przewrotu majowego do konstytucji kwietniowej
10. Polska w Europie międzywojennej
11. W przededniu wojny
12. Polski wrzesień – początek II wojny światowej
13. II wojna światowa (1939–1943)
14. Na emigracji i w okupowanym kraju
15. II wojna światowa – zwycięstwo sprzymierzonych (1943–1945)
16. Powojenny ład na świecie
17. Początek zimnej wojny – rozłam między Wschodem a Zachodem
18. Rewolucja w Chinach, konflikty na Bliskim Wschodzie i dekolonizacja
19. Zimna wojna i najważniejsze konflikty zbrojne na świecie w latach 1945–1989
20. Polska w rękach komunistów
21. Początki PRL
22. W objęciach Wielkiego Brata – obóz socjalistyczny w latach 50. i 60.
23. Władza w walce ze społeczeństwem – Polska w latach 1970–1983
24. Upadek PRL. Przełom 1989 roku
25. Rozpad bloku wschodniego i ZSRR oraz koniec zimnej wojny – lata 80. i przełom 1989 roku
26. III Rzeczpospolita
27. Świat na przełomie wieków

O autorze

Andrzej BRZOZOWSKI

Andrzej Brzozowski – historyk, popularyzator historii, redaktor Magazynu Historycznego "Mówią wieki", redaktor naczelny "Biuletynu IPN".
więcej

Inne książki tego autora

Newsletter
info

Elektroniczny serwis Wydawnictwa STENTOR wysyłany jest do wszystkich zainteresowanych użytkowników naszej strony internetowej. Zawiera on informacje o nowościach, zapowiedziach wydawniczych oraz aktualnych akcjach promocyjnych.

Klub Nauczyciela

programy nauczania, plany wynikowe,
scenariusze lekcji, testy, sprawdziany,
arkusze maturalne, materiały pomocnicze

Materiały dla ucznia

analizy i interpretacje, opracowania
tematyczne, arkusze maturalne, analizy
wypracowań, gry edukacyjne, testy