Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Lech MORYKSIEWICZ

historyk, politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor podręcznika do historii w gimnazjum oraz podręczników do wiedzy o społeczeństwie w liceum. Długoletni nauczyciel-doradca metodyczny w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Publikował artykuły metodyczne w "Wiadomościach Historycznych".

Publikacje autora