Użytkownik

Indeks autorów

dr Aneta GRODECKA

dr; adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z kilkunastoletnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego; od kilku lat prowadzi dla studentów polonistyki zajęcia fakultatywne poświęcone związkom literatury i sztuk plastycznych; autorka wielu książek i artykułów (m.in. Słownik pisarzy i dzieł współczesnych, Warszawa 2000; Uczeń z wyobraźnią. Ćwiczenia z analizy tekstów kultury, Sopot–Poznań 2003); obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat polskich wierszy o malarstwie.

Publikacje autora

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów