Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr hab. Magdalena ŚRODA

Profesor UW., pracuje w Zakładzie Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyka stosowaną, filozofia polityczną i problematyką gender. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz  książek m.in: Idea godności w historii i etyce (1993), Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci (2003), Kobiety i władza (2009), Etyka dla myślących (2010), Mała książeczka o tolerancji (2010). W 2020 roku ukazała się jej książka Obcy, inny, wykluczony. Profesor Środa jest założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW); członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk; członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas. W rządzie M. Belki pełniła funkcję ministra Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn. Jest współorganizatorką Kongresu Kobiet. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest stałą felietonistką „Gazety Wyborczej”.

Publikacje autora