Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Katalog publikacji

Krótka historia filozofii współczesnej
130,00 zł
Dodaj do koszyka
Pobierz plik PDFZobacz spis treści

Paweł DYBEL, Tadeusz GADACZ, Wojciech SADY, Magdalena ŚRODA

Krótka historia filozofii współczesnej

pod red. Tadeusza Gadacza

format B5, liczba stron 609, oprawa twarda, ISBN 978-83-63462-87-1, Warszawa 2023

Najniższa cena produktu w ciągu ostanich 30 dni: 130,00 zł

 

Ponad 600 stron objętości to naprawdę najkrótsza historia filozofii współczesnej. Ma aż czterech wybitnych autorów, bo trudno dziś być specjalistą od wszystkiego. Głównym autorem i redaktorem naukowym jest prof. Tadeusz Gadacz, uczeń prof. Józefa Tischnera i kontynuator jego myśli. Tadeusz Gadacz rozpoczyna opowieść o filozofii współczesnej od myśli Friedricha Nietzschego, który najsilniej wpłynął na filozofię XX wieku, a który zmarł, jak wiadomo, w 1900 roku. Inne kierunki, które dominowały po śmierci Nietzschego, takie jak filozofia życia, egzystencji i fenomenologia, również powstawały na przełomie wieków XIX i XX. Tadeusz Gadacz pisze także o neokantyzmie, pragmatyzmie, neoidealizmie, drodze myślowej Martina Heideggera i Hanny Arendt, hermeneutyce, filozofii ducha, dialogu, personalizmie, filozofii chrześcijańskiej, marksizmie i neomarksizmie, na koniec o szkole frankfurckiej.

Część poświęconą psychoanalizie, postmodernizmowi, strukturalizmowi i poststrukturalizmowi opracował wybitny specjalista z tej dziedziny, prof. Paweł Dybel.

O filozofii analitycznej, logicznej i matematycznej, w barwnej narracji opowiedział prof. Wojciech Sady, który prowadzi w przestrzeni radiowej i internetowej pasjonujące audycje popularyzujące ten rodzaj filozofii, gromadząc przed komputerami tysiące fanów jego opowieści.

I na koniec prof. Magdalena Środa, znana wszystkim polityczka i feministka, ale przede wszystkim etyczka i znawczyni sekretów feminizmu, pisze o tym ostatnim. Dzięki temu dochodzimy w Krótkiej historii filozofii współczesnej do czasów nam obecnych.

 

Warto podkreślić dwa aspekty tej książki. Po pierwsze nasze kompendium obejmuje całość najważniejszej dla XX i XXI wieku filozoficznej refleksji Zachodu i jej wpływu na kulturę naszej części świata. Po drugie, spełnia wszystkie warunki popularyzacji trudnej wiedzy, z założenia elitarnej, udostępniając w ten sposób trudne treści czytelnikom tą wiedzą zainteresowanym, poczynając od uczniów szkół średnich, które prowadzą kursy filozofii.

I na koniec - jest to dziś jedyna na świecie synteza filozofii XX i XXI wieku, zaś dorobek i autorytet wszystkich jej autorów gwarantuje nie tylko jakość, ale i dostępność wszystkich jej treści.

 

Spis treści:

Tadeusz Gadacz

II. Filozofia życia
III. Neokantyzm
IV. Filozofia egzystencji
V. Pragmatyzm
VI. Neoidealizm
VII. Fenomenologia
VIII. Droga myślowa Martina Heideggera (1889–1976)
IX. Hannah Arendt, myślicielka osobna (1906–1975)
X. Hermeneutyka
XI. Filozofia ducha
XII. Filozofia dialogu
XIII. Personalizm
XIV. Filozofia chrześcijańska
XV. Marksizm i neomarksizm
XVI. Szkoła frankfurcka

 

Paweł Dybel

XVII. Psychoanaliza i filozofia
XVIII. Postmodernizm
XIX. Strukturalizm
XX. Poststrukturalizm

 

Wojciech Sady

XXI. Filozofia analityczna – okres klasyczny

 

Magdalena Środa

XXII. Filozofia feministyczna

 

Bibliografiia > plik PDF do pobrania 

 

O autorze

Paweł DYBEL

Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu w …

czytaj więcej

Inne publikacje tego autora

Krótka historia filozofii współczesnej pod red. Tadeusza Gadacza