Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

prof. dr hab. Wojciech SADY

 

filozof nauki i historyk idei. Ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim (1977), doktorat (1980) i habilitacja (1992) z filozofii – filozofii nauki na UAM w Poznaniu, w 2001 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Autor m.in. serii książkowej Dzieje religii, filozofii i nauki, 3 tomy (2010, 2013, 2014), tom czwarty w druku (2023). Napisał wprowadzenie do filozofii nauki: Spór o racjonalność naukową: Od Poincarégo do Laudana (2 wyd. rozsz. 2013). Własne dociekania nad mechanizmami rozwoju wiedzy naukowej podsumował w monografii Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce (2020). Z żoną, prof. Katarzyną Gurczyńską-Sady, ogłosił m.in. Antropocen: szanse i zagrożenia (2023). Przetłumaczył książki Bertranda Russella, Ludwiga Wittgensteina, Imre Lakatosa, Michaela Dummetta i Jiddu Krishnamurtiego. Obecnie pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Publikacje autora